2/20/2020 : 5:47 am

PRESENTACIÓ GRUPO CANT

LA NOSTRA MISSIÓ

GRUPO CANT és una empresa familiar en la qual se succeeixen tres generacions, amb mig segle d'experiència en el sector serveis, la missió de la qual és propiciar un ambient net i còmode als seus clients, convertint-se en els seus àgils col·laboradors amb solucions rendibles i personalitzades, sustentades en la qualitat, compromís i preparació dels seus treballadors per a assolir expandir-se tant geogràficament, com en la seva cartera de serveis.

L'èxit del GRUPO CANT està sustentat en l'elevada professionalització i formació contínua dels seus empleats, considerats punt clau per al funcionament de l'empresa.

VALORS

Qualitat

Compromís

Eficàcia

Eficiència

Seguretat

Respecte pel medi ambient